Què és la interseccionalitat?

La interseccionalitat és una manera de mirar i d'entendre les desigualtats, que va més enllà de la classificació de les persones segons una de les característiques que les representen. I és que les realitats i les necessitats de les persones estan condicionades per la seva posició en relació amb diferents eixos de desigualtat: classe social; diversitat funcional o discapacitat; edat; orientació sexual i la identitat de gènere; l'origen, la racialització, la religió, el sexe, etc.

La perspectiva interseccional és una proposta que ens ajuda a entendre millor les persones, les necessitats i els problemes per tal de buscar solucions més adients.

També us ho expliquem en aquest vídeo:

 

 

 

 

 

 

 

Aquí també podeu consultar una definició accessible, feta pel Grup de treball per a l'accessibilitat cognitiva a Terrassa:

Definició accessible d'interseccionalitat

 

Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornades: 'La interseccionalitat, una aposta per a la garantia de drets' 

Al desembre de 2022 es van celebrar dues sessions per compartir experiències d'interseccionalitat i generar un espai de reflexió i diàleg entre administracions, ciutadania i altres agents sobre com avançar cap a la garantia de drets i el foment de la igualtat amb perspectiva interseccional.

 

Podeu consultar la crònica il·lustrada que resumeix la sessió.

 

Projecte Igualtats Connectades

El projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals" està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

 

Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats"

Des del projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques" s'organitza el Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats", que forma part del projecte implementat a l'Ajuntament de Terrassa, en consorci amb la UVic-UCC i CEPS Projectes Socials.
 
Està adreçat a administracions locals, a professionals que treballen en l'àmbit de les polítiques d'igualtat, a persones d'entitats i empreses que estiguin interessades en la temàtica i al públic en general. 

El Congrés conjuga una part teòrica amb la posada en comú d'experiències en l'aplicació de la interseccionalitat en polítiques locals de diferents països i amb tallers aplicats en diferents temàtiques relacionades amb la interseccionalitat. 

 

Més informació