Finalitat:

Contribuir a la defensa del estat de salut de la població, mitjançant accions encaminades a detectar i reduir els riscos derivats dels factors ambientals, inclosa la seguretat alimentària. Són activitats de protecció de la salut l'aplicació de normatives legals, l'avaluació de riscos i les intervencions de vigilància i control sanitari.

Objectius:

  • Mantenir en els llindars de tolerància les colònies d'insectes, rosegadors i coloms
  • Detectar i avaluar les condicions higièniques i sanitàries en l'àmbit de la higiene alimentària
  • Avaluar i millorar les condicions higièniques i sanitàries tant d'espais públics (zones esportives, sorrals de joc infantil), com a nivell d'indústries i establiments que es regeixen per normes sanitàries

Per a consultes podeu contactar al correo: [email protected]

Més informació: