Creat en 2004

Ofereix suport, orientació i informació davant de situacions problemàtiques derivades de conflictes familiars, de parella o de violència masclista.

Funcions:

  • Primera acollida de les usuàries del Servei i posterior derivació als serveis específics.
  • Acollida presencial per clarificar la demanda, avaluar la situació i els recursos per establir un pla de treball personalitzat on es concretin les intervencions que cal dur a terme.
  • Intervencions telefòniques en situacions d'urgència en què es sol·licita informació per rebre ajuda immediata.