El personal tècnic municipal us acompanya i assessora durant tot el procés de transmissió i manté una posició neutral entre les dues parts des de la primera reunió de presentació i fins a la signatura del contracte de compravenda. 
 
Els serveis que us oferim són:
  • Sensibilització i informació a persones reemprenedores i cedents sobre les possibilitats i oportunitats que ofereix la Reempresa.
  • Assessorament individual, ja sigui per recollir la informació corresponent als projectes com per rebre assessorament en l'elaboració del pla de cessió o pla de reempresa, en la recerca de finançament, en l'elaboració de l'oferta de cessió, en la determinació del valor del negoci, en la redacció de la documentació oficial en el procés de transmissió, etc.
  • Recerca de compradors potencials o a l'inversa, d'empreses que s'adeqüin al tipus de negoci que cerquen els reemprenedors, mitjançant un sistema informàtic que lliga oferta amb demanda.
  • Avaluació de la idoneïtat d'iniciar un procés entre cedents i persones reemprenedores.
  • Acompanyament a empreses cedents i persones reemprenedores durant tot el procés de transmissió de l'empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

Preguntes freqüents entre empreses cedents i persones reemprenedores.