La Setmana de l'Ensenyament ha aconseguit consolidar un espai i un temps per a la reflexió i debats sobre temes del món de l'ensenyament, on pot intervenir tota la comunitat educativa. Inclou un seguit d'activitats com:

  • Conferències, debats, diàlegs, tallers, visites, presentació de materials i d'experiències, exposicions de treballs realitzats per l'alumnat dels centres públics, teatre, etc.
  • Publicació d'un llibre amb un recull d'articles fets pel professorat dela ciutat a l'entorn del tema de la setmana.

18a Setmana de l'Ensenyament

L'entorn periurbà de Terrassa està format per un mosaic forestal i agrícola, creuat per una xarxa densa de torrents i de rieres que conserven encara part de la riquesa natural i paisatgística. La finalitat de l'Anella Verda és definir un espai a l'entorn de la ciutat que gaudeixi d'un tractament i protecció especial.

El programa de la 18a Setmana ens dona l'oportunitat d'apadrinar l'Anella Verda. Aquesta necessita de la participació de la ciutadania i el nostre alumnat no pot quedar-ne al marge. Cal que els nens i nenes i els nois i les noies de les nostres escoles siguin protagonistes  de la construcció de la seva ciutat. Aquest projecte ens dóna una ocasió magnífica per a què contribueixin a que Terrassa sigui millor.

En aquesta edició els centres s'ocuparan de l'estudi d'una part de l'anella verda propera a la seva zona. Estudien el valor paisatgístic, la flora i la fauna, els usos actuals, les propostes que fa l'Anella Verda i les mesures de protecció que calen....totes elles accions d'aprenentatge i servei.