L'Aprenentatge Servei (ApS) és una metodologia educativa cada cop més estesa que consisteix a combinar el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de diferents matèries o l'adquisició o reforç de competències. L'alumnat que fa ApS es forma tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn, amb l'objectiu de millorar-lo.

A Terrassa, aquesta metodologia va començar a arrelar amb força durant la primera dècada del segle i des d'aleshores diversos centres ha desenvolupat projectes en aquest àmbit. El 2015, la Generalitat va incorporar al currículum de l'ESO el Servei Comunitari, basat en la metodologia ApS. 

La Taula Local d'Impuls a l'Aprenentatge Servei i el Servei Comunitari de Terrassa aplega diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa i del Departament d'Educació, a més de l'Escola Ramon Pont i l'Institut Ègara, en representació dels centres educatius de la ciutat, i diverses entitats de la ciutat. La taula ofereix suport i orientació als centres que vulguin posar en marxa projectes d'ApS.

La Taula és també l'encarregada d'organitzar anualment la Jornada d'Aprenentatge Servei de Terrassa, que cada any ofereix una xerrada a càrrec d'especialistes en aquesta metodologia i permet compartir experiències de projectes d'ApS a la ciutat. La darrera jornada, celebrada el juny de 2023, va aplegar més de 70 persones entre professionals de l'educació, serveis públics i entitats. 

En tota acció relacionada amb l'ApS, l'Ajuntament de Terrassa compta amb el suport del Centre Promotor d'ApS, una associació dedicada a impulsar l'Aprenentatge Servei arreu del país.