El Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement impulsa actuacions i projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixement a la societat i especialment a les empreses del territori. Entre els seus objectius, es busca posar en valor el coneixement que generen els centres universitaris i tecnològics de la ciutat a través de les seves unitats de recerca i desenvolupament per connectar-lo amb l'empresa i agilitzar la transferència entre la recerca i l'activitat econòmica. Creant les condicions al nostre territori per tal que la investigació arribi a mercat, s'afavoreix que l'ecosistema innovador de Terrassa esdevingui un element de generació d'ocupació i autoocupació, retenció de talent, etc.

Entre les actuacions de la línia de Transferència de Coneixement, col·laborem amb universitats i grups de recerca, centres tecnològics, administració, agents econòmics de la ciutat i el sector productiu per generar diàleg sobre les necessitats reals del mercat per desplegar solucions innovadores en els camps de les nostres especialitzacions competitives territorials com son la salut i les tecnologies aplicades a la salut i l'audiovisual.

Al mateix temps, apostem per aproximar la recerca i la transferència de coneixement i tecnologia per a resoldre reptes de l'administració local i que tinguin un impacte positiu per a la ciutat i de la societat a través de la millora dels serveis.

Entre les accions que s'han desenvolupat en anys anteriors destaca la Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia adreçada al teixit productiu del territori que organitzen el Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement i el Servei d'Innovació de l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb la UPC, Leitat, CECOT i Cambra de Terrassa.