El visor del Mapa Estratègic del Soroll (MES) és una eina amb la qual podem accedir de manera interactiva a tota la informació del Mapa Estratègic del Soroll i on podem trobar dades sobre els  nivells sonors diürns i nocturns; la qualificació acústica del territori; els nivells objectius de qualitat acústica o les zones del territori amb superació, entre d'altres. 

 
L'accés a través de l'enllaç ens situa sobre el Mapa de Capacitat Acústica de Terrassa i el Mapa Estratègic del Soroll. A través de les diferents eines i utilitats del visor es pot accedir a la resta d'informacions d'interès i també a   les dades de l'històric de l'anterior Mapa Estratègic de soroll.