El visor del mapa estratègic de soroll és una eina que permet accedir de manera interactiva a tota la informació del mapa estratègic de soroll: nivells sonors diürns i nocturns, qualificació acústica del territori, nivells objectiu de qualitat acústica, zones amb superació, etc.
 
L'accés a través de l'enllaç situa l'usuari sobre el mapa de capacitat acústica de Terrassa, aprovat definitivament com a part del mapa estratègic de soroll el mes d'agost de 2014. A través de les diferents eines i utilitats del visor es pot accedir a la resta d'informacions d'interès i també a la informació històrica de l'anterior mapa estratègic de soroll (any 2007).