Algunes conseqüències del vent arbres trencats

En tot moment podem estar exposats a algun risc, tant sigui d'origen natural, tecnològic o de qualsevol altre tipus.

Les emergències no són previsibles i poden resultar difícils de gestionar.

Tot i que l'Administració ha de vetllar per la seguretat de les persones, dels seus béns i del medi ambient, davant d'aquestes situacions de gran impacte, és obligació de tots i cadascú de nosaltres aplicar mesures que ens ajudin a protegir-nos.

 

Us oferim informació sobre com actuar davant els riscos i emergències tals com; aiguats, tempestes elèctriques, onades de calor, ventades etc, que ens puguin afectar.