Presentació

La iniciativa de realitzar aquest congrés va néixer de la convergència de dues regidories de l'Ajuntament de Terrassa, 

Polítiques de Gènere i Universitats que, a la vegada, confluïen amb la de professores de centres universitaris del Campus de Terrassa davant la necessitat de fomentar la participació de les dones en la formació en ciència i tecnologia i amb l'objectiu de disminuir la bretxa que hi ha actualment.


En tot el món, institucions privades i públiques posen en marxa iniciatives per tal de donar visibilitat al treball de les dones en ciència i tecnologia. Així, i conjuntament, es va començar a treballar amb la idea d'organitzar el 2019 un Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia els dies previs al 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

L'objectiu del congrés és contribuir a visibilitzar i posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència i la tecnologia, i especialment d'aquelles escoles presents al campus de Terrassa Universitària. Així mateix, fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.

Pel que fa a Universitats, desde fa temps que es treballa per donar a conèixer el paper històric de les dones en els camps de la ciència i la tecnologia, bé a través de tallers i conferències proposades a través de la Mostra del Coneixement als centres de secundària, bé coproduint, conjuntament amb l'ESEIAAT-UPC, l'exposició "L'enginy (in)visible: dones i tecnologia, bé dedicant la Jornada de la Ciència del 2017 a les Dones i la Tecnologia.

La primavera del 2018 es va presentar la proposta al Grup Executiu del Consell Universitari de Terrassa i es va convenir que els serveis municipals de Polítiques de Gènere i Universitats serien els agents impulsors i que comptarien amb la col·laboració de l'ESEIAAT-UPC, l'EUIT, la Càtedra UNESCO de la Sostenibilitat i la Societat Catalana de Tecnologia - IEC.

Missió, visió i objectius

Missió.- La contribució de les dones a la ciència i la tecnologia ha estat tradicionalment invisibilitzada. Fins i tot en l'àmbit de la salut, tot i tractar-se d'un espai altament feminitzat, tant la recerca com la intervenció tenen un marcat biaix androcèntric.

En tot el món, institucions privades i públiques posen en marxa iniciatives per tal de donar visibilitat al treball de les dones en ciència i tecnologia. Un dels elements principals que justifica aquest congrés és la voluntat de posar de relleu i en valor aquesta visibilitat a les nenes i noies en particular i a la societat en general per així promoure les vocacions científiques i tècniques entre les futures estudiants.

Aquest congrés també vol configurar-se com una plataforma de reflexió, creació, compartició i projecció del coneixement i del talent que moltes dones aporten i faciliten en aquests àmbits tradicionalment masculinitzats o amb una prominència masculina en el discurs i/o estructures orgàniques. 

És per això que, des de l'Ajuntament de Terrassa i diverses universitats públiques i privades, ens hem aplegat per tal d'organitzar i dur a terme un congrés que posi de relleu la tasca desenvolupada per les dones en aquests camps i promogui la incorporació de la perspectiva de gènere a la ciència, la tecnologia i l'àmbit de la salut.

Visió.- La realitat social que ens envolta mostra que malgrat que les dones estiguin cada cop més formades i es mostrin competents en ciències i tecnologia hi ha camps als que no accedeixen.

Si poséssim a tots els estudiants del país en una sola classe, més de la meitat serien dones (dades OCDE), però els percentatges canvien si s'analitza cada especialitat. En ciències, matemàtiques i informàtica les estudiants representen el 30% i en enginyeria només el 23%. La baixa presència de dones en aquestes disciplines, conegudes amb l'acrònim STEM (en anglès, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) fan evident la desigualtat de gènere que, des de fronts molt diversos, s'està combatent.

Una explicació la podem trobar en l'estudi de les universitats de Nova York, Illinois i Princeton publicat a la revista Science el 2017. Aquesta investigació destacava que, a una edat tan primerenca com els 6 anys, les nenes es tornen menys propenses a associar la brillantor amb el seu propi sexe i tendeixen a defugir les activitats catalogades per a "nens molt intel•ligents".

Malgrat que, en els darrers anys l'interès de les dones per aquestes disciplines ha crescut, continua per sota del dels homes. Així, en la darrera edició del Mobile World Congress de Barcelona, la participació va ser de 70% d'homes i 30% de dones, podem dir que la bretxa continua.

El congrés vol ser un espai per tal de repensar i recosir aquesta bretxa, per analitzar experiències i bones pràctiques que ens permetin acostar la ciència i la tecnologia a les nenes i joves. Volem generar coneixement i intervencions que no discriminin en raó del sexe, orientació sexual o que continguin biaixos de gènere.

Aquesta és la realitat en la que avui ens movem, però la nostra iniciativa pretén ser un esglaó més en la construcció d'un model més equilibrat, equitatiu i just, que atengui i assumeixi la perspectiva de gènere en l'àmbit científic i tecnològic.

Objectius.- Tant el Congrés com les Jornades, volen contribuir a visibilitzar i posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència i la tecnologia, i especialment d'aquelles escoles presents al campus de Terrassa Universitària. Així mateix, fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.