La participació ciutadana va ser un dels eixos del Pla de Barris la Maurina. Els órgans habilitats en aquest cas per recollir l'acció de la ciutadania éren, fonamentalment, dos: el Consell Plenari i els Grups de Participació. El Consell Plenari es va consituir el 9 de juliol de 2009.

L'objectiu del Consell Plenari era donar veu al conjunt del teixit associatiu del barri, els partits polítics i els serveis públics presents al territori. A més, van participar ciutadans i ciutadanes a títol individual.

El 23 de juny de 2009 es va fer un sorteig per elegir aleatòriament els 8 ciutadans i ciutadanes que podien formar part del plenari del Pla de Barris de la Maurina a títol particular. El sorteig es va fer amb un programa informàtic que tenia la base de dades dels habitants del barri de la Maurina majors de 16 anys. D'entre tots, es van seleccionar 8 persones amb paritat de sexe i edat, és a dir, 4 dones i 4 homes d'entre tres franges: de 16 a 28 anys, de 29 a 65 anys i majors de 65 anys.

A partir del Consell Plenari es van començar a constituir els grups de participació de cadascun dels programes. En aquests grups de participació podien participar totes les persones que ho sol·licitèssin i es va convidar especialment a la població implicada en cadascun del programes. 
 
Objectius del Consell Plenari:
  • Implicar les entitats en el procés de transformació
  • Afavorir les relacions entre l'Ajuntament i el barri en relació al Pla Integral
  • Fer visible les actuacions
  • Ser un òrgan de consulta per a la direcció del Pla
Funcions del Consell Plenari:
  • Seguiment i avaluació de les actuacions
  • Recollir les informacions que es generin en el teixit social del barri
  • Impulsar i formar part de grups de participació dels diferents programes
Documentació