Daniel Pinto Bausella
Valladolid,1975
Gestió financera d'empresa, Institut de formació i estudis socials
Community Management (Fundació UNED)

VOX

Portaveu suplent grup municipal

[email protected] 

 

          

Veure l'agenda