El 29 d'octubre de 2021 l'Ajuntament  de Terrassa es va adherir a la Declaració de Barcelona sobre Polítiques de Temps, un acord per treballar i dur a terme polítiques de temps, a favor d'un nou model més equitatiu en els eixos de gènere i de pobresa, més equilibrat entre el temps de feina i el personal, i que advoca per eliminar els canvis d'hora.

 

Declaració de Barcelona

 

Els 10 compromisos de la declaració són: 

  1. Treballarem per conscienciar, desenvolupar i implementar polítiques de temps
  2. Fomentarem el diàleg i treballarem amb totes els sectors rellevants de cada àmbit
  3. Fomentarem la coordinació interdepartamental i intersectorial 
  4. Participarem en el desenvolupament d'un "Marc d'acció de polítiques de temps (2022-2023)"
  5. Revisarem i corregirem les polítiques, plans i normes existents
  6. Donarem suport a la Time Use Week
  7. Col.laborarem per formalitzar la xarxa internacional de temps urbà 
  8. Promocionarem, realitzarem i compartirem la recerca rellevant sobre l'ús del temps des de tots els àmbits
  9. Impulsarem el debat entre la comunitat científica i els responsables polítics sobre la fi del canvi d'hora
  10. Animarem altres parts interessades i rellevants a unir-se en aquesta declaració

La Declaració fou elaborada per l'Expert Lab de la Barcelona Time Use Initiative, amb la col·laboració de la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps, la Societat Alemanya pel Temps i les quatre institucions catalanes promotores: la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Les altres organitzacions signatàries de la Declaració de Barcelona que van fer costat a l'Ajuntament de Terrassa foren la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, CCOO, UGT, PIMEC, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, la German Society for Time, el Tempo Territorial, l'Aliança Internacional per l'Hora Natural, BetterTimes – For Healthy Social Times, Waiting Times Project, German Society for Ecological Economy Research, l'Associació IberoAmericana de Bancs del Temps, l'Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo, la Coordinadora dels Bancs del Temps de Catalunya, l'Ajuntament d'Estrasburg, l'Àrea Metropolitana de Milà, la Federació de Municipis Catalans, l'Associació Catalana de Municipis, el Centre d'Estudis Demogràfics, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles.