Bandera no binària Ajuntament de TerrassaEl 14 de juliol se celebra el Dia Internacional per la visibilitat no binària, una jornada reivindicativa celebrada des del 2012 que té com a objectiu, la conscienciació i la visibilitat de les necessitats de les persones no binàries arreu del món. 

El terme 'binari' fa referència al binarisme de gènere, és a dir, a la idea que només hi ha dos gèneres possibles (home o dona) i que aquests són excloents entre si (no es poden tenir trets de cada gènere). Les persones no binàries qüestionen aquesta dualitat i, per tant, es col·loquen fora dels rols de gènere esperats per cadascuna de les categories. Les persones no binàries es troben sota el paraigua trans i, en conseqüència , fora de la cisnormativitat. 

Algunes de les reivindicacions de la comunitat de les persones no binàries són l'educació de les criatures en identitats no binàries; el reconeixement legal de les identitats no binàries i l'ús de pronoms i llenguatges neutres.

Per tal de continuar avançant en el reconeixement de les identitats no binàries i de la diversitat familiar, l'octubre de 2022, l'Ajuntament de Terrassa va aprovar una 'Instrucció de serveis per garantir el dret de les persones transgèneres i transexuals a ser tractades i anomenades amb el nom i el gènere amb el que s'identifiquen, adaptar els formularis municipals a la diversitat de gènere i familiar, recollint a l'efecte la informació desagregada per identitat de gènere amb les opcions «dona, home, persona no binària», i la diversitat familiar amb les opcions «família homoparental, monoparental, heteroparental'.

Per fer extensiva aquesta instrucció, el Servei LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Terrassa va oferir una càpsula formativa per explicar com poder adaptar els formularis municipals a la diversitat de gènere i familiar; així com un document amb les preguntes més freqüents.