Actualment el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG) ha deixat pas al Pla DASIG 22-25, fruit de la feina començada l'any 2014, el Pacte DASIG ha estat un element vertebrador de les polítiques públiques locals per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Aquest Pacte, aprovat el 18 de novembre del 2014 en el marc de la Taula del Pacte DASIG, agrupa tot d'agents de la ciutat sota tres compromisos: fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat o institució, de la forma que escaigui segons l'àmbit d'intervenció propi; reaccionar davant d'actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia; i posar en marxa les actuacions adients per desenvolupar les línies prioritàries que facilitin el dret a la llibertat i la igualtat, respectant la diversitat i garantint una activitat continuada en el temps.

Una Terrassa que lluiti contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia quotidianament i des de diversos àmbits com el cultural, l'esportiu, el lleure, el juvenil, l'escolar, el laboral, etc. és un dels objectius prioritaris. Per fomentar la diversitat d'orientacions sexuals, identitats de gènere i models familiars, cal un abordatge transversal que superi els organismes competents i l'associacionisme LGTBIQ+.

En el marc de la Taula per a la redacció del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de Terrassa el 18 de novembre de 2014 s'aprova el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa.

El compromís

Les Entitats, Institucions, Sindicats i l'Ajuntament en Ple adherides al Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa ens comprometem a:

  1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat o institució, de la forma que escaigui segons l'àmbit d'intervenció propi.
  2. Reaccionar davant actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia.
  3. Posar en marxa les actuacions adients per a desenvolupar els eixos prioritaris de treball anteriorment esmentats, que facilitin el dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i garantint una activitat continuada al llarg de cada any.

Els eixos prioritaris d'intervenció que es desprenen del Pacte fan referència als àmbits següents:

  • Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals.
  • Educació
  • Salut
  • Laboral
  • Persones trans i intersexuals
  • Foment del coneixement, del respecte i de l'adaptació a la diversitat sexual i de gènere i als diferents models de família.
  • Atenció especial a col·lectius LGTBIQ+ vulnerables (persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris).