El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) té com a funció la valoració de les situacions de risc de desemparament dels menors, la proposta de les mesures corresponents i el tractament i seguiment amb les famílies d'acord amb la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència.

L'equip està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l'educació social.

L'EAIA rep la derivació dels infants i adolescents en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els Serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

On està ubicat?

  • Ctra. de Montcada 596 - 08223 (Edifici Glòries)
  • [email protected]
  • Telèfon: 937 315 982
  • Horari d'atenció: dilluns, dimarts i dimecres de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 18.30 h i dijous i divendres de 8.30 a 14.30 h.

Mecanismes de coordinació entre Serveis Social Bàsics i l'Eaia

Procediment on s'estableixen els mecanismes de coordinació entre els Serveis Socials Bàsics i l'Equip d'atenció a la Infància i Adolescència en el marc del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència de la Taula Local d'Infància i Adolescència de Terrassa (TIAT).