portades de diferents publicacions


L'Ajuntament de Terrassa edita publicacions sobre temes relacionats amb la vida de la ciutat, especialment de divulgació social i cultural i de recuperació del patrimoni històric, per tal de donar a conèixer i preservar la nostra història i les nostres tradicions, així com aquells aspectes que contribueixen a la difusió i projecció de la ciutat i dels seus trets distintius.

El catàleg de publicacions de l'Ajuntament de Terrassa conté, a més de llibres sobre aquestes temàtiques, una col·lecció d'opuscles d'homenatge a les persones i entitats que a través de la seva trajectòria personal o professional han contribuït a fer de Terrassa una ciutat millor.

Dins del marc de les publicacions municipals, s'edita periòdicament el Visquem Terrassa en format digital i en suport imprès. En aquest butlletí s'informa de les actuacions més destacades que s'impulsen i realitzen des de l'Ajuntament.