Imatge escolars

 Tallers formatius sobre emprenedoria i economia social

Tallers que s'ofereixen en el marc de la Guia Educativa, així com per a qualsevol servei i/o projecte de ciutat que vulgui donar a conèixer i treballar l'emprenedoria de forma més creativa i dinàmica.

Es poden sol·licitar a través del correu: emprenedoria@terrassa.cat

 

Logotip

Programa Premis Nous Professionals

Aquests premis pretenen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes que estan cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional així com els Programes de Formació i Inserció (PFI) mitjançant el reconeixement públic de projectes individuals o col·lectius. 

Col·laborem en l'organització dels premis conjuntament amb la resta de serveis i entitats, i oferim l'assessorament i acompanyament per treballar els projectes que vulguin presentar-se als premis. Llegir més.

 
LogotipPrograma CUEME "Cultura Emprenedora a l'Escola" de la Diputació de Barcelona
 
Amb l'objectiu de fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària, durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar. 
 
Aquest programa es gestiona conjuntament amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament. Llegir més.