L'Ajuntament de Terrassa impulsa el procés participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

El càrrec de síndic o síndica de greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, i supervisa a aquest efecte l'actuació municipal. 

Així mateix, la Sindicatura municipal de Greuges és l'òrgan responsable de gestionar la Bústia Ètica. Accediu a la normativa de la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aquest procés està regulat al vigent Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa  i a les Bases del procés de participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa .

Es tracta d'un procés obert a la ciutadania i plenament participatiu, tant pel que fa a la presentació de candidatures com de suports a les candidatures presentades. Tota la informació del procés participatiu i de les seves fases es poden consultar a través de la plataforma Participa Terrassa .

Fases i terminis del procés de consulta

  •   Informació, del 9 de Setembre a 31 d'Octubre 2022.

Per a garantir la participació i la transparència durant tot el procés, la ciutadania tindrà a l'abast tota la informació a través de la plataforma digital participa.terrassa.cat, els canals d'informació i comunicació municipals, les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i els equipaments municipals.

  •  Presentació de candidatures, del 26 de Setembre a 4 Novembre 2022.

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a títol individual. Les associacions i col·lectius de la ciutat també poden presentar una persona com a candidata. En tots els casos, les propostes han de complir els requisits establerts a les bases del procés.

On es poden presentar?

  • Divulgació de les candidatures, del 17 al 29 de Novembre 2022.

Es duran a terme accions d'informació i difusió de les candidatures per part de les persones candidates, les entitats i les associacions i l'Ajuntament, a través de la plataforma participa Terrassa i els canals d'informació i comunicació municipals.

El proper dia 29 de novembre, a partir de les 18h, es durà a terme un acte online de presentació de candidatures, que es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament. Els candidats i candidates a la Sindicatura de Greuges donaran a conèixer els seus projectes.

  • Recollida de suports

La valoració de les candidatures per part de la ciutadania es realitzarà mitjançant una recollida de suports, que es farà a diferents equipaments municipals el dia 15 de desembre, de 9.30 a 20h. Els resultats es publicaran a la plataforma participa Terrassa.

  • Tancament del procés (fase actual)

Tenint en compte el resultat de la recollida de suports i la valoració de la Junta de Portaveus, l'alcalde sotmetrà al Ple Municipal l'elecció del candidat o candidata al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

Díptic procés elecció Sindic/a de Greuges