Què és l'Economia Social i Solidària? Com l'entenem a Terrassa?

Són el conjunt d'experiències econòmiques basades en l'autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzen des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. És a dir, el conjunt d'empreses i entitats que compleixin els requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social, amb la finalitat de promoure un model econòmic just, democràtic i sostenible.

Les fórmules jurídiques que s'inclouen dins l'economia social són: 

 • Cooperatives
 • Societats Laborals
 • Associacions i Fundacions que fan activitat econòmica 
 • CET i Empreses d'inserció
 • Mutualitats
 • Confraries de pescadors
 • Societats agràries de transformació

A més de les fórmules jurídiques esmentades, es contemplen altres iniciatives que o bé encara no han aconseguit dotar-se d'una fórmula jurídica pròpia o que tanmateix no ho pretenen i que es podrien catalogar com a moviments o grups informals, però que per la seva activitat es poden incloure en els preceptes de l'ESS.

Els àmbits d'actuació als quals es dediquen les empreses i entitats de l'ESS a Terrassa son, segons la diagnosi que es va fer per al Pla Estratègic:

 • Cultura
 • Acció social i salut
 • Promoció de sectors econòmics
 • Convivència veïnal
 • Centres Especials de Treball per a la inclusió de col·lectius vulnerables

Al Reglament del Consell Municipal de l'Economia Social i Solidària es busca impulsar i enfortir «les experiències econòmiques basades en l'autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzin des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. És a dir, el conjunt d'empreses i entitats que compleixin els requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social que anomenem economia social i solidària, amb la finalitat de promoure un model econòmic just, democràtic i sostenible.»

Per a la 6a edició de la Fira de l'Economia Social i Solidària de Terrassa, vam elaborar un decàleg que il·lustra què distingeix les entitats i empreses de l'ESS a la ciutat:

 1. Fem tot el possible perquè l'economia sigui més justa: amb la gent i el planeta.
 2. Posem les persones al centre de la nostra activitat: i no el màxim benefici.
 3. Prenem les decisions col·lectivament: amb una forma jurídica que ens hi obligui, o amb bones pràctiques que ens ho permetin.
 4. Cooperem entre empreses i entitats: creiem més en sumar que en competir.
 5. Promovem un consum conscient: tenim en compte l'impacte social i ambiental al llarg de tota la cadena de producció.
 6. Entenem l'economia com un circuit integrat entre la producció, la reproducció i el sosteniment de la vida i el planeta.
 7. Vetllem per la inclusió de col·lectius vulnerables.
 8. Estem compromeses amb la nostra ciutat: Terrassa.
 9. Treballem per tenir més sobirania: alimentària, energètica i financera.
 10. Volem ser branques d'un arbre que transformi Terrassa. El reguem juntes?​

I per últim, és rellevant també la definició de la la Llei 5/2011 de l'Economia Social, que inclou: les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que porten a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d'inserció, els centres especials de treball, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació. Per últim, hi ha les entitats singulars creades per normes específiques que es regeixen pels principis anunciats a l'article 4 de la mateixa Llei, és a dir, les entitats de l'economia social actuen sobre la base dels següents principis orientadors:

 1. Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.
 2. Aplicació dels resultats obtinguts de l'activitat econòmica, principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau, a la finalitat social objecte de l'entitat.
 3. Promoció de la solidaritat interna i amb la societat.
 4. Independència respecte als poders públics.

 

Xarxes i espais de referència de l'ESS

 

Quina és la normativa que la regula?

En l'àmbit català:

En l'àmbit estatal:

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local:
 
 

Amb el suport de: