Què fa l'Ajuntament de Terrassa en Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica?

En funció del contaminant (NO2 i/o PM10) i del grau de contaminació es defineixen 4 escenaris:
Per cada escenari s'estableixen mesures per a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica. 
 
En general, els àmbits d'actuació són:
 
 1. Comunicació i informació a la població i als Serveis Municipals
  L'Ajuntament de Terrassa comunica la declaració d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica a través dels canals municipals habituals.

  Posa en marxa les mesures previstes de reforç del transport públic a la ciutat i es publicaran els consells de salut i de mobilitat per moure's de manera més sostenible i saludable.

  Els comptes de twitter @territoricat, @mediambientcat, @transit, @012, @emergenciescat i @salutcat aniran detallant les novetats en moments d'episodi a través de les etiquetes #airenetCAT i #qualitataire.

 2. Serveis Municipals i les Obres
  Es limiten actuacions que generen contaminació atmosfèrica, tant en les obres com en les actuacions de jardineria. 

 3. Mobilitat 
  Actuacions dirigides a reforçar la capacitat i la freqüència de transport públic a la ciutat. 
 
 
 
Quines mesures de mobilitat hi ha previstes en cas d'Episodi Ambiental de Contamonació Atmosfèrica per NO2?
 
En el cas que es determini l'escenari 3: Episodi Ambiental de Contaminació Atmosfèrica per NO s'avisa amb 48hores d'antelació l'activació de les mesures de mobilitat.
 

Les línies reforçades són aquelles que tenen una major demanda i que alhora alimenten les línies ferroviàries de Rodalies (RENFE) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja que es preveu un augment de la utilització d'aquest serveis com a conseqüència de la restricció de la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT a l'àmbit intrarondes de la ciutat de Barcelona. 

S'incorporen autobusos addicionals a les línies L1, L3, L8, L9, L10 durant tot el dia per millorar la oferta i la freqüència. Alhora, es dona la màxima prioritat al transport públic en aquells eixos que incorporen el carril bus, per tal d'evitar estacionaments indeguts i garantir la freqüència i el temps de viatge dels autobusos.

Durant els dies d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per NO2, l'ATM posarà en funcionament la targeta T-Aire de dos viatges amb un preu equivalent de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte que es podrà comprar a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries.

Informa't dels darrers talls i restriccions de trànsit a Terrassa  

Informa't de les restriccions de trànsit fora de Terrassa o a través d'airenet.gencat.cat.

Pujar

Com puc saber quan hi ha un Episodi Ambiental de Contaminació Atmosfèrica?

L'Ajuntament de Terrassa comunicarà a través dels canals municipals habituals, que s'ha declarat (en el cas de PM10), o es declararà en 48h (en el cas de NO2) un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, i que posa en marxa les mesures previstes.

Els comptes de twitter @territoricat, @mediambientcat, @transit, @012, @salutcat i @emergenciescat aniran detallant les novetats en moments d'episodi a través de les etiquetes #airenetCAT i #qualitataire. i també a través del web airenet.gencat.cat 

Pots rebre alertes per alta contaminació atmosfèrica al correu electrònic a través del web de l'Ajuntament de Barcelona.

Pujar

Aquestes mesures extraordinàries en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica resolen el problema?

Les mesures actuals tenen l'objectiu de reduir el nombre de vehicles que circulen en benefici del conjunt de la ciutadania.

Es tracta de mesures extraordinàries i temporals de dissuasió de l'ús dels vehicles i de foment dels mitjans de transport col•lectius. Per reduir i eliminar els pics de contaminació que comporten la declaració d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica cal aplicar mesures estructurals.

Pujar