Actualment Terrassa disposa d'una important xarxa d'equipaments esportius repartits en el territori de manera que cada districte de la ciutat compta amb instal·lacions i serveis que possibiliten la pràctica esportiva al conjunt de la població.

Equipament de gestió directa

Als equipaments de gestió directa hi ha una sèrie d'espais esportius i auxiliars (vestidors, lavabos, etc.) a disposició dels ciutadans i de les entitats esportives mitjançant el pagament de les taxes del Servei d'Esports i el compliment de la Normativa dels Equipaments de Gestió Directa.

 

 

Equipaments de gestió cedida

Podreu trobar la informació de quins són els equipaments de gestió cedida a la Guia de l'Esport.

També us podeu posar en contacte directament amb les entitats esportives de la ciutat.

 

Per a més informació d'Entitats clicar aquí. Entitats, clubs i associacions.

Més informació dels equipaments de gestió directa i equipaments de gestió cedida.