24 08 23

Avís per superació del Llindar d'informació dels nivells elevats d'Ozó a la nostra comarca

El llindar d'informació és de 180 micrograms per metre cúbic. D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.