Capçalera Escola Adults

 

L'Escola Municipal La Llar ofereix un ampli ventall de cursos i formacions adreçades a persones adultes. Amb aquesta oferta, l'escola vol donar oportunitats formatives a persones que no han obtingut resultats satisfactoris en la seva escolarització, ajudar les persones adultes que vulguin accedir a altres estudis i afavorir la integració de la ciutadania nouvinguda.

L'oferta del centre consta dels següents cursos i formacions:

 

Cicle de formació instrumentalFormació instrumental

Formació bàsica adreçada a totes les persones a partir de 16 anys. Constitueix un punt de partida per a la formació de persones adultes, afavorint el desenvolupament de la pròpia personalitat i posant les bases per a continuar formant-se. Consta d'un primer cicle en què es treballen competències bàsiques i un segon cicle basat en el treball per projectes i pensat sobretot per a persones joves sense títol d'ESO, com a pas previ per al CAM (curs d'accés a Grau Mitjà). S'imparteix de setembre a juny.

 

Preparació per a proves d'accés

Cursos que preparen l'alumnat per a la superació de les proves d'accés a diferents estudis:

  • Curs d'Accés a Grau Mitjà (CAM), adreçat a persones a partir de 17 anys. Consta de 600 hores lectives.
  • Curs de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau superior, adreçat a persones a partir de 19 anys. Consta de 500 hores lectives.
  • Curs de preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25/45 anys. El nombre d'hores depèn del total d'assignatures que es cursen (no sempre són les mateixes)

Tots tres cursos es desenvolupen d'octubre a maig.

 

Llengua catalanaLlengua catalana

Cursos de català des del nivell d'acolliment més bàsic per a persones nouvingudes, fins el nivell intermedi:

  • Curs inicial d'acollida (semestral, 90 hores)
  • Curs inicial anual (105 hores, de setembre a juny)
  • A2 anual (140 hores, de setembre a juny)
  • B1 anual (105 hores, de setembre a juny)

 

Llengua castellana

Cursos de llengua castellana de nivells inicial i bàsic. Tots tres són anuals, de setembre a juny:

  • A1 (105 hores)
  • A2 (140 hores)
  • B1 (140 hores)

 

 

Llengua anglesa

Cursos de llengua anglesa de nivells inicial i bàsic (A1, A2.1 i A2.2). Tots tres són anuals, de setembre a juny. 

 

 

 

 

Informàtica

Cursos que preparen la persona adulta en el coneixement i utilització de les eines informàtiques. Tres nivells:

  • Competic Inicial (105 hores)
  • Competic 1 (105 hores)
  • Competic 2 (140 hores)

Tots tres s'imparteixen de setembre a juny. Per accedir als nivells 1 i 2 cal fer una orientació prèvia. 

 

BADICurs de competències bàsiques per a dones immigrants (BADI)

Adreçat a dones immigrants. A partir de l'incentiu de la formació tecnològica en confecció,  es pretén reforçar la formació bàsica, el coneixement de l'idioma i la nostra cultura. Es tracta d'un únic curs de 350 hores impartit de setembre a juny.

 

 

AlfabetitzacióAlfabetització

Aquest curs s'adreça a persones adultes que necessiten aprendre a llegir i escriure i és també una iniciació al català que facilita l'autonomia i les relacions amb altres persones, amb el món laboral, etc. Es tracta d'un únic curs de 210 hores impartit de setembre a juny.

 

 

AlfabetitzacióAcollida lingüística per a joves

Aprenentatge de la llengua catalana a nivell inicial, pensat específicament per a persones nouvingudes joves a partir de 16 anys, que per la seva edat no poden beneficiar-se de les aules d'acollida d'escoles i instituts. Tot i que està pensat sobretot per a l'aprenentatge de la llengua, incorpora també un component de coneixement de l'entorn. S'imparteix en grups reduïts (màxim 15 persones) amb tres sessions d'una hora i mitja a la setmana. En alguns casos, segons el perfil de l'alumnat, s'inclouen també alguns continguts en castellà. L'alumnat s'incorpora i abandona els grups de manera dinàmica, en funció de les necessitats i els assoliments de cada persona.

 

AlfabetitzacióAula Oberta a la Ciutadania

Formació en matèries concretes amb el temari dels cursos de preparació per a l'accés a la universitat. Una opció adreçada a les persones interessades a aprendre per plaer centrant-se en una o diverses matèries del seu interès. Alhora, és també una formació plantejada per preparar els exàmens d'assignatures específiques per ponderar nota en l'accés a la universitat. Les matèries disponibles són les següents:

  • Matemàtiques
  • Economia
  • Psicologia
  • Biologia
  • Ciències de la terra
  • Geografia i història del món contemporani

S'imparteix de setembre a maig, amb tres hores setmanals per matèria. L'únic requisit d'accés és ser major de 18 anys.