Capçalera Escola Adults

Els ensenyaments de l'Escola d'adults tenen com a finalitat donar una formació bàsica i acadèmica a aquelles persones que no han pogut fer-ho abans, afavorir la integració dels nouvinguts i desenvolupar en l'adult aquells aspectes que permetin incrementar el grau de satisfacció i benestar de les persones.

Van dirigits a totes aquelles persones adultes, majors de 18 anys, que volen preparar-se per accedir a altres estudis superiors i a totes les que no han obtingut resultats satisfactoris en la seva escolarització o que n'han quedat excloses.

Objectius específics:

 • Donar una formació inicial i bàsica a les persones interessades en preparar-se acadèmicament.
 • Preparar aquelles persones que volen accedir a cicles formatius o a la universitat per a les proves d'accés.
 • Afavorir la integració dels nouvinguts.
 • Incrementar en l'adult el grau de satisfacció, autoestima i benestar mitjançant la formació.
 • Integrar les persones adultes en la societat de la informació.

L'Escola ofereix els següents cursos i formacions:

Cicle de formació instrumentalCicle de formació instrumental

Formació bàsica adaptada a les necessitats de la societat actual, afavorint el desenvolupament de la pròpia personalitat.

 • Nivell I: Alfabetització
 • Nivell II: Neolectors
 • Nivell III: Certificat

PreCAM i CAM (Curs d'Accés a Grau Mitjà)

L'objectiu del curs de PreCAM és treballar amb els joves per projectes i aconseguir que millorin i continuïn els estudis reglats fent el CAM, curs d'accés a grau mitjà, el curs vinent.

 

Preparació per a proves d'accés

Cursos d'octubre a maig, que preparen els alumnes per a la superació de les proves d'accés.

 • A cicles formatius de grau superior
 • A la universitat per a majors de 25/45 anys.

Llengua catalanaLlengua catalana

Cursos de català des del nivell d'acolliment més bàsic per a nouvinguts, fins el nivell intermedi (nivell B).

Llengua castellana

Cursos de llengua castellana nivells inicial i bàsic.

Llengua anglesa

Cursos de llengua anglesa nivells inicial i bàsic.

Informàtica

Cursos que preparen l'adult en el coneixement i utilització de les eines informàtiques.

 • Competic Inicial
 • Competic 1
 • Competic 2

BADICurs de competències bàsiques per a dones immigrants (BADI)

Adreçat a dones immigrants, a partir de l'incentiu de la formació tecnològica en confecció,  es pretén reforçar la formació bàsica, el coneixement de l'idioma i la nostra cultura.