Què és la formació permanent?
La formació de les persones adultes o formació permanent és el conjunt de processos d'aprenentatge a través dels quals les persones desenvolupem les nostres capacitats i millorem les nostres competències personals i socials.

La immediatesa i la rapidesa amb que es succeeixen els canvis socials ens obliga a mantenir una actitud d'adaptació constant a noves formes de fer, de relacionar-nos, de pensar i de ser. Ara més que mai el concepte aprendre al llarg de la vida, pren una especial rellevància i ens insta a continuar amb la nostra realització personal, a exercitar-nos com a ciutadania activa i de ple dret dins d'una societat que es transforma constantment, i a gaudir d'una ocupació que ens ompli i ens faci sentir persones completes.

Així, les persones adultes tenim un gran repte, i que alhora, és també un objectiu de vida: mantenir-nos actives, per contribuir i ser part dels canvis socials, aportant el coneixement i l'expertesa que només l'experiència de l'adultesa té el privilegi d'atresorar.

 

Centres de Formació Permanent
Terrassa disposa de varis centres de titularitat pública i un centre de titularitat municipal, podeu coneixe'ls a continuació:

 

Preinscripció i matrícula

El període de preinscripció va del 21 al 29 de juny de 2022

Matrícula del 2 al 9 de setembre de 2022, a partir del 12 de setembre alumnat no preinscrit

Consulteu el calendari de preinscripció i matrícula de l'Escola La Llar

 

Oferta formativa i Horaris d'Escoles d'Adults

Oferta formativa i Horaris d'Escoles d'Adults (Juny 2022)
Formació ANNA MURIÀ ÈGARA RAMÓN LLULL SALVADOR ESPRIU LA LLAR
Instrumental (Alfabetització, neolector i certificat) T M T V T M T V M T
Graduat Educació Secundària (GES) M T T A distància M -
Llengua catalana T M M T V M M T
Llengua castellana - M T V M T M M T
Accés a CFGM - - V - -
Accés a CFGS M T V - V - M
Curs d'Accés a CFGM (CAM i PreCAM) - - - - M T
Accés Universitat >25 / 45 anys M V - - - T
Francés - T V - - -
Anglès M T V T V M T V T M T
Informàtica. COMPETIC M T V M T M T V (*) T T
Competències BADI - - - - M
Proves en línia ACTIC - - M (divendres) - -
Proves d'accés a CFGS i Universitat M V - - - M T