Què és la formació permanent?
La formació de les persones adultes o formació permanent és el conjunt de processos d'aprenentatge a través dels quals les persones desenvolupem les nostres capacitats i millorem les nostres competències personals i socials.

La immediatesa i la rapidesa amb que es succeeixen els canvis socials ens obliga a mantenir una actitud d'adaptació constant a noves formes de fer, de relacionar-nos, de pensar i de ser. Ara més que mai el concepte aprendre al llarg de la vida, pren una especial rellevància i ens insta a continuar amb la nostra realització personal, a exercitar-nos com a ciutadania activa i de ple dret dins d'una societat que es transforma constantment, i a gaudir d'una ocupació que ens ompli i ens faci sentir persones completes.

Així, les persones adultes tenim un gran repte, i que alhora, és també un objectiu de vida: mantenir-nos actives, per contribuir i ser part dels canvis socials, aportant el coneixement i l'expertesa que només l'experiència de l'adultesa té el privilegi d'atresorar.

 

Centres de Formació Permanent
Terrassa disposa de varis centres de titularitat pública i un centre de titularitat municipal, podeu coneixe'ls a continuació: