L'Ajuntament és l'administració pública més propera als ciutadans i ciutadanes.

A Terrassa, l'Ajuntament té la voluntat d'apropar cada cop més els seus serveis a la ciutadania, de manera que la seva relació amb l'administració sigui cada vegada més fàcil, més ràpida i més eficaç.

L'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa ofereix un servei integral d'atenció a la ciutadania formada per un equip de treball polivalent i format específicament. Aquesta atenció facilita l'alliberament del temps i ofereix una opció multicanal: presencial, telefònica, 010, com també a través de les xarxes socials o de la pàgina web municipal.

Seu Electrònica

La Seu Electrònica és la millor opció per fer multitud de tràmits i consultes, com la domiciliació i el pagament d'impostos, informes d'accident de trànsit, comunicació d'obres de serveis i instal•lacions, volants i certificacions del Padró Municipal d'Habitants, actes a la via pública o consultes, suggeriments o queixes.

La Seu Electrònica és l'apartat de la web municipal de l'Ajuntament de Terrassa per fer de manera més fàcil i còmoda els tràmits mitjançant internet, on es pot resoldre gestions, fer pagaments en línia, comunicar-se amb els diferents serveis, i consultar informació o normativa.

En total, el portal ofereix la possibilitat de realitzar 343 tràmits, un catàleg molt ampli que permet que la ciutadania no hagi de desplaçar-se a les oficines de l'Ajuntament, i que pugui realitzar gestions des de casa en l'horari que més l'hi convingui. Els tràmits per internet i les consultes en línia donen servei 24 hores al dia i obren l'Ajuntament els 365 dies de l'any.

Aquest servei comporta una millora en el servei a la ciutadania ja que significa que tothom es pot adreçar i fer peticions o demandes a l'administració, guanyant en eficiència i permetent un estalvi de temps molt important.

Les empreses i els proveïdors també disposen de facilitats en els tràmits i/o les gestions econòmiques a fer amb l'Ajuntament, a nivell de presentació de factures, etc.

Des del telèfon d'informació municipal 010 es poden realitzar més de 150 tràmits, demanar assessorament per realitzar tràmits a través de la Seu electrònica o informació sobre els documents necessaris per a realitzar tràmits en el canal presencial. A través del Servei d'Atenció Ciutadana on-line, la ciutadania pot escriure una pregunta i rebre a l'instant la resposta i els serveis associats.

També es facilita informació ciutadana i municipal a través de un cercador intel•ligent a la web municipal, l'iSac, que aplica tècniques d'intel•ligència artificial a l'atenció ciutadana. El sistema té accés a tota la informació del 010 i dóna la resposta adequada en un percentatge molt elevat de casos, aplicant tècniques de reconeixement de llenguatge natural.

L'atenció presencial descentralitzada, a través de les diferents Oficines d'Atenció Ciutadana tant a plaça Didó com els diferents districtes de la ciutat, facilita el contacte directe entre la ciutadania i l'Ajuntament de Terrassa. La descentralització i la territorialització generen proximitat i millora de l'accessibilitat a totes les necessitats de la ciutadania, facilita el coneixement i la resolució dels tràmits, per a una major racionalització del temps.

En l'atenció presencial, s'han introduït millores en els procediments que generen una reducció important del temps de tramitació, de la documentació a presentar, etc.