L'Ajuntament és l'administració pública més propera als ciutadans i ciutadanes.

A Terrassa, l'Ajuntament té la voluntat d'apropar cada cop més els seus serveis a la ciutadania, de manera que la seva relació amb l'administració sigui cada vegada més fàcil, més ràpida i més eficaç.

L'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa ofereix un servei integral d'atenció a la ciutadania formada per un equip de treball polivalent i format específicament. Aquesta atenció facilita l'alliberament del temps i ofereix una opció multicanal: presencial, telefònica, 010, com també a través de les xarxes socials o de la pàgina web municipal.

portada web de la Seu Electrònica

La Seu Electrònica és la millor opció per fer multitud de tràmits i consultes, com la domiciliació i el pagament d'impostos, informes d'accident de trànsit, comunicació d'obres de serveis i instal•lacions, volants i certificacions del Padró Municipal d'Habitants, actes a la via pública o consultes, suggeriments o queixes.

Els tràmits per internet i les consultes en línia donen servei 24 hores al dia i obren l'Ajuntament els 365 dies de l'any.

Les empreses i els proveïdors també disposen de facilitats en els tràmits i/o les gestions econòmiques a fer amb l'Ajuntament, a nivell de presentació de factures, etc.