El Fons d'habitatges de lloguer social es crea per a facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectats per un procediment d'execució hipotecària o desnonament de lloguer. Si us trobeu en aquesta situació cal seguir el següents passos: 

  • Adreçar-se al Servei Bàsic d'Atenció Social del territori per fer la demanda. En aquest servei rebrà l'atenció d'un professional de Serveis Socials que recollirà el grau de vulnerabilitat residencial per valorar el recurs i/o ajut a l'habitatge més idoni. 
     
  • En els casos que es tingui data de llançament trucar al telèfon 93 731 59 82 el més aviat possible.