La formació és clau en la posada en marxa i la consolidació de les empreses, per això el Servei d'Emprenedoria i Economia Social posa a l'abast de les persones emprenedores que vulguin treballar una idea de negoci i/o que vulguin conèixer i/o treballar en un marc d'economia social, un ampli ventall de formacions adaptades a les seves necessitats.

Què fem?

Tota l'oferta formativa és gratuïta per les persones assistents, però cal fer la inscripció prèvia contactant amb l'OAE per telèfon, presencialment o telemàticament.

Les places són limitades i es donaran per estricte ordre d'entrada.

Imagte formacions

Informació de l'oferta formativa del trimestre

Programa trimestral

 

 

 

Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'Empresa i Canvas

 • Data i horaris: Dimecres 27 de març, de 10 a 14 h.
 • Lloc: Edifici Vapor Gran, Sala d'Actes. C/Telers, 5, passadís B, 2ª planta.
 • Objectiu: Donar a conèixer el Pla d'Empresa i el Model Canvas com a eines per treballar una idea de negoci. El curs es basarà en casos reals i es duran a terme diferents exercicis pràctics.
 • Resum dels continguts:
1. Concepte i finalitat del Model Canvas
2. Com treballar la idea de negoci a través del Model Canvas
3. Concepte i finalitat del Pla d'Empresa
4. Com treballar la idea de negoci a través del Pla d'Empresa
 
 • Data i horaris: Dilluns 8 i divendres 12 d'abril de 10 a 11:30 h
 • Lloc: Edifici Vapor Gran, Sala d'Actes. C/Telers, 5, passadís B, 2ª planta
 • Objectiu: Donar a conèixer la nova tecnologia del blockchain i veure quines possibilitats té en relació l'emprenedoria i l'economia social i solidària.
 • Resum dels continguts:
1. Possibilitats de l'emprenedoria del futur, el blockchain.
La nova tecnologia d'intercanvi i enregistrament d'informació auto-certificada i sense intermediaris.
2. Exemples i aplicacions pràctiques per a persones emprenedores, amb el blockchain.
Coneix exemples d'implementació real, les principals àrees d'investigació i les possibilitats sota el prisma de l'Economia Social i Solidària.
 
 • Data i horaris: Dilluns 29 d'abril de 15:30 h a 19:30 h
 • Lloc: Edifici Vapor Gran, Sala d'Actes. C/Telers, 5, passadís B, 2ª planta
 • Objectiu: Treballar recursos personals que posin consciència a la realitat que envolta a les persones que treballen a casa. Trobar aspectes de millora per a garantir la rendibilitat professional.
 • Resum de continguts: 
1. Identificació dels objectius que es volen assolir. 
2. Espai físic i espai mental.
3. Eines que ens poden ajudar a rendibilitzar el dia a dia.
4. Els lladres del temps.
5. Conciliació
 
 • Data i horaris: Divendres 17 de maig de 10 h a 14 h
 • Lloc: Edifici Vapor Gran, Sala d'Actes. C/Telers, 5, passadís B, 2ª planta
 • Objectiu:  Conèixer l'estructura del  Pla d'Empresa i entendre la importància del Pla economicfinancer, a través de l'estudi de les seves parts. 
 • Veure la importància d'una bona planificació economicafinancera. 
 • Resum de continguts: El curs es recolzarà amb casos reals i es resoldran casos pràctics.
1.Pla d'empresa
a.Introducció
b.Parts del pla d'empresa
2.Pla econòmic-financer
a.Inversió inicial. Finançament
b.Previsió d'ingressos i despeses
c.Punt d'equilibri
d.Pla de tresoreria
3.Resolució de casos pràctics.
 
 • Data i horaris: Dilluns 10 i 17 de juny de 10 h a 14 h
 • Lloc: Edifici Vapor Gran, Sala d'Actes. C/Telers, 5, passadís B, 2ª planta
 • Objectiu: Detectar els estats emocionals que comporten el fet d'emprendre i aprendre a entendre'ls i gestionar-los.
 • Resum de continguts:
1. Mapa de les emocions a l'hora d'emprendre. En quin punt et trobes?
2. Valoració  de forma objectiva els moviments d'emprendre.
3. Moviment circular.
4. Hàbits saludables a incorporar en el teu dia a dia d'emprendre.