La Biblioteca del Districte 3 (bd3) va entrar en funcionament el 2 de maig de 2011, un cop acabats els treballs per moblar i equipar aquest espai de difusió de la lectura, cultura i el coneixement construït alcostat del Parc de Vallparadís.

Prèviament a l'entrada en funcionament de la bd3, el servei de biblioteca pública s'oferia a través de dos equipaments de format més reduït: el Biblioaccés Pere Roca, situat al barri de Can Palet, i el Biblioaccés Salvador Utset, al barri de Segle XX. Aquests dos equipaments es van tancar unes setmanes abans per poder treballar amb el material i incloure'l a la col·lecció de la biblioteca que assumeix aquesta funció per a tot el districte 3.

Biblioteca Districte 3Un projecte emblemàtic
La biblioteca està ubicada en l'àmbit del Parc de Vallparadís, al carrer Germà Joaquim, entre el carrer d'Eugeni Ferrer Dalmau i el carrer d'Albinyana. En aquest punt, hi havia un desnivell entre el carrer i el fons del parc, de manera que es va dissenyar un edifici que s'adaptés al terreny, amb dues plantes i un soterrani.

La primera planta està abocada sobre el parc i la seva coberta és alhora una plaça-mirador. La segona, on hi ha l'accés principal a l'edifici, s'aixeca sobre la rasant del carrer Germà Joaquim, garantint la visibilitat de la biblioteca des de la ciutat. La planta soterrani se situa al nivell del vial interior del Parc.

Biblioteca Districte 3El tancament exterior de l'edifici és d'obra vista, excepte el tram de la planta inferior on hi ha una gran obertura al parc de formigó vist amb elements de protecció solar. La superfície construïda total és de 1.260,66 m2 i la superfície útil, de 1.078,61 m2.

Les obres, adjudicades a l'empresa Construccions Cots i Claret SL, han tingut un cost de 2.045.974,72 euros. A aquest import cal afegir la dotació de mobiliari, equips informàtics i audiovisuals (475.000 euros) i l'adquisició del fons documental (240.000 euros). La inversió total ha estat 2.760.974,72 euros.

Pel que fa als usos, a la planta baixa hi ha la part més lúdica de la biblioteca i que requereix un major contacte amb el carrer.

Interior Biblioteca Districte 3

Per tant, en aquest àmbit se situen la Sala polivalent i la zona de revistes, imatge i música. A la planta del semisoterrani hi ha la resta de dependències, incloses les àrees infantil i de treball intern.

La superfície útil de la bd3 queda distribuïda d'acord amb la seva funció, de la següent manera:

 • Planta baixa (345,88 m2)
  - Zona d'acollida i promoció: vestíbul, accés, sala polivalent i magatzem
  - Zona d'informació i accés als documents: música i imatge, àrea de revistes, accés públic a Internet (Puntxarxa)
 • Planta semi-soterrani (650,25 m2)
   - Zona d'informació i accés als documents: espai jove, fons general i especialitzacions, servei d'informació, aula multimèdia, aula de suport.
  - Zona infantil
  - Zona de treball intern: direcció, descans, neteja, serveis de treball intern.

Plànols:
Emplaçament
Planta baixa
Planta semisoterrani
Alçats nord i sud
Alçats est i oest

 

Les biblioteques de la bct xarxa: