Al llarg dels anys molts personatges, homes i dones, han estat distingits per l'Ajuntament de Terrassa per la seva vinculació directa amb Terrassa, per la seva trajectòria professional o per haver destacat en el món dels esports. El que també és clar, és que els noms propis de la nostra ciutat responen també a moments històrics molt concrets, i a criteris d'elecció ben determinats. I és clar, que al llarg dels segle XIX, XX i XXI s'han esdevinguts molts moments històrics de colors i tendències ben diversos. Per tant, la pluralitat en els noms i cognoms és més que evident.

El següent repertori és el resultat d'una profunda recerca per a determinar tots els noms propis que han obtingut distinció a la nostra ciutat. 

Aquestes són les categories que al llarg dels anys han existit, algunes es mantenen i d'altres s'han desaparegut, les dates extremes ens ho indiquen.