L'Ajuntament de Terrassa, dins l'àmbit de les Relacions Europees i Internacionals i de Projecció de la Ciutat, i essent conscient de la importància que el posicionament i la projecció exterior de la ciutat té en la seva competitivitat i en el seu desenvolupament i el dels seus diferents actors, ha definit una sèrie d'objectius per al mandat actual en relació a l'obtenció d'una identitat competitiva per a la Projecció Exterior de la Ciutat. És un projecte estratègic que té com a objectiu contribuir a la competitivitat i el desenvolupament econòmic i social sostenible de Terrassa.

En el Pla de Mandat 2015-2019 figura com a un dels criteris transversals d'actuació i que defineixen el posicionament del Govern Municipal el fet d'enfortir el posicionament internacional de la ciutat. El treball contempla:

  1. Diagnosi estratègica de la ciutat de Terrassa.
  2. La determinació dels factors clau, els objectius i les línies estratègiques bàsiques per a la creació i construcció d'una identitat competitiva.
  3. La determinació de les línies d'actuació i propostes operatives per a les diferents línies estratègiques definides establint accions a curt, mitjà i llarg termini.
  4. L'elaboració d'un pla d'acció específic per als primers dos anys amb accions simbòliques, i el desenvolupament d'estratègies i accions a curt, mig i llarg termini.
  5. La determinació d'un pla de difusió per mitjà del qual es plantegin les bases de la comunicació dels processos i dels resultats de l'acció.

Estratègia de creació i construcció d'una identitat competitiva per a la projecció de Terrassa