Es presenta una anàlisi sintètica i actualitzada(*) del mapa de recursos inclusius de la ciutat de Terrassa, desenvolupats i/o gestionats tant per les entitats socials del territori, com pels serveis municipals de l'Ajuntament de Terrassa.
(*) Darrera data d'actualització: març 2019

(**) Per accedir a la pantalla completa del mapa de recursos s'ha de clicar la icona que es troba a la part superior esquerra del mapa.
(***) Per visualitzar correctament el mapa, s'ha d'obrir l'URL amb Google Chrome. 


Alguns dels recursos presentats es gestionen de manera coordinada entre les entitats i serveis municipals.


Al mapa es presenten diferents nivells d'anàlisi segons l'àmbit d'exclusió en què incideix el recurs:

Econòmic: Inclou les situacions de pobresa monetària i/o d'accés insuficient a les fonts de renda. , ens podem referir a la distribució de la renda, les dificultats financeres i a la dependència respecte a les prestacions públiques. 
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

Sociosanitari: Engloba factors com la dependència, la planificació familiar, les malalties estigmatitzades, la salut mental, la discapacitat o l'ús dels diferents serveis, entre d'altres.   
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

Relacional: Contempla tot el que fa referència als vincles entre les persones, com les veïnals, les familiars, les comunitàries per interessos comuns i/o per creences compartides, entre d'altres.
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

Laboral: Contempla els factors de l'atur i la desocupació, l'existència de subsidi, les condicions laborals i altres.
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

Formatiu: Fa referència al nivell d'estudis de la nostra població, a l'abandonament escolar o a l'analfabetisme.
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

Residencial:  Inclou aquelles persones que no tenen accés a un habitatge digne o que viuen en un entorn degradat. 
 (icona dels recursos de les entitats)   (icona dels recursos dels serveis municipals) 

 

Informació per a entitats:

Cada entitat i/o servei municipal  té una fitxa descriptiva amb les dades de contacte, la web, telèfon i xarxes socials, recurs i/o recursos inclusius que desenvolupa vinculats a l'àmbit d'exclusió en què incideix. 

Les entitats que no van participar al procés d'actualització però que volen formar part del mapa de recursos inclusius de la ciutat, poden enviar un correu electrònic a [email protected] i/o trucar al 937 315 982. Així mateix, poden contactar amb l'Oficina Local del PLIS totes aquelles entitats que, malgrat constar al mapa, volen informar de les seves actualitzacions.