Per visibilitzar la seva importància i l'interès polític i ciutadà, des del 2019 l'Ajuntament compta, per primera vegada, amb una regidoria específica de rieres.

Però també amb una nova organització integrada per un Equip Municipal d'Estratègia, que té un caràcter multidisciplinari i transversal; per una Taula de Seguiment de Rieres, integrada entre d'altres per entitats veïnals i els grups polítics amb representació al Ple, i una Oficina Tècnica.