mctL'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit ofereix el mapa continu de trànsit basat en Google Maps.

La xarxa viària bàsica es reprodueix sobre un mapa Google Maps centrat a Catalunya, que permet fer diferents nivells de zoom i cerques visualitzant aquesta informació en format mapa, satèl·lit o relleu. Les vies estan segmentades, de manera que tota la informació disponible s'associa gràficament al segment corresponent.

També hi ha disponible l'aplicació per a dispositius mòbils (Android i iOS).

Sobre la xarxa representada, es poden veure diferents informacions com:

  • les incidències de trànsit en temps real
  • la densitat del trànsit
  • les imatges facilitades per les càmeres de vídeo ubicades a les vies
  • els missatges dels panells informatius
  • el nom de les carreteres
  • les mesures especials per a la regulació del transport de mercaderies
  • la xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses, XIMP