En aquesta secció volem deixar constància de la feina duta a terme des de l'any 2002 amb totes les Memòries recollides pel servei i amb un quadre que fa balanç dels 15 anys d'història del servei de Relacions Europees i Internacionals (amb aquesta categoria des del 2004):

Memòries:

 

Una mica d'història...

L'any 2002 es va configurar a l'Ajuntament de Terrassa una Unitat de Relacions Europees, adscrita a la Regidoria de Promoció de la Ciutat, Relacions Europees i Turisme amb l'impuls polític del nou mandat (2003-2007). Va ser el primer pas com a unitat de suport a la resta d'àrees i serveis municipals en tot allò relacionat amb les relacions europees i internacionals.

  • La missió principal era la d' apropar el procés de la construcció europea a la ciutat tot incentivant la seva participació en els programes i iniciatives comunitàries i fomentar les relacions amb organismes europeus i internacionals pel bon posicionament de Terrassa a l'exterior. I tot, amb una visió transversal dins de l'Ajuntament, però també amb organismes locals, estatals i internacionals. Així, Terrassa va començar a tenir presència en xarxes i fòrums d'actuació europea entre els anys 2002 i 2003.
  • Els objectius principals que es plantejaven des de la Unitat de Relacions Europees tenien a veure amb:
  • Ser un referent en assumptes europeus dins l'Ajuntament, per obrir molt més la projecció de Terrassa a l'exterior. L'administració local, com entitat més propera al ciutadà, és qui més pot fer per fomentar el coneixement de la Unió Europea i sensibilitzar sobre les diferents implicacions que té la seva integració. Es parlava de potenciar la participació de Terrassa en més xarxes internacionals, en trobades de fòrums, col·loquis, seminaris etc, alhora que es demanava sortir fora per donar a conèixer la nostra ciutat i el seu potencial dins l'escena europea i internacional.
  • Proporcionar informació, assessorament i ajuda en assumptes europeus, en especial dels programes i iniciatives comunitàries que puguin contribuir al desenvolupament de la ciutat.
  • Donar a conèixer la realitat comunitària.
  • Impulsar relacions entre Terrassa i altres països, així com amb institucions europees i internacionals.
  • El 2004 es van iniciar una sèrie de visites i presentacions a àrees municipals, organismes de la ciutat, governs supramunicipals (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat). direccions generals de la Comissió i Parlament Europeu a Brussel·les, universitats i altres ciutats catalanes. El mateix 2004 és quan es crea, oficialment, la Regidoria de Relacions Europees i Internacionals, amb la missió principal d'apropar el procés de la construcció i integració europea a la ciutat incentivant la seva participació en els programes i iniciatives comunitàries així com en xarxes tot fomentant les relacions amb organismes europeus i internacionals pel bon posicionament de Terrassa en l'escena europea i internacional. És a dir, vendre Europa a Terrassa i Terrassa a l'exterior. El 2015 el servei es converteix en Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat, a partir d'una de les principals prioritats del Pla de Mandat 2015-2019.