llibre obert amb llàpis a sobreEn aquest apartat trobareu una sèrie de lleis, decrets i/o reglaments que us poden ser d'interés ja que fan referència al fet associatiu. Per altra banda, trobareu un seguit de tràmits que podeu realitzar en aquest ajuntament i que us poden ser d'utilitat per a les vostres entitats.

 

Normativa Seu electrònica

A l'apartat de Tràmits en línia trobareu tots els tràmits que  podeu fer com entitat, des de reservar una sala d'un centre cívic, donar d'alta l'entitat al RMEAC, presentar un document al Registre General, etc.

Consulta la legislació vigent que us afecta com a entitats jurídiques a la web de la Generalitat de Catalunya.