L'accés a tecnologies i combustibles menys contaminants per cuinar va augmentar el 57,4% el 2014, poc més que el 56,5% registrat el 2012. Més de 3000 milions de persones, la majoria d'Àsia i Àfrica Subsahariana, encara cuinen amb combustibles molt contaminants i tecnologies poc eficients.

En l'actualitat, més de 3000 milions de persones, el 50% d'elles de l'Àfrica Subsahariana, encara cuinen amb combustibles molt contaminants i tecnologies poc eficients. Afortunadament, la situació ha millorat en l'última dècada: la proporció de l'energia renovable ha augmentat respecte al consum final d'energia gràcies a l'ús de fonts d'energia com la hidroelèctrica, la solar i l'eòlica, i la proporció d'energia utilitzada per unitat de PIB també està disminuint.

No obstant això, l'avanç en tots els àmbits de l'energia sostenible no està a l'altura del que es necessita per aconseguir el seu accés universal i assolir les metes d'aquest Objectiu. S'ha d'augmentar l'ús d'energia renovable en sectors com el de la calefacció i el transport. Així mateix, són necessàries les inversions públiques i privades en energia; així com majors nivells de finançament i polítiques amb compromisos més audaços, a més de la bona disposició dels països per adoptar noves tecnologies en una escala molt més àmplia.