En moltes regions s'enfronten a greus riscos per a la salut, com altes taxes de mortalitat materna i neonatal, la propagació de malalties infeccioses i no transmissibles i una mala salut reproductiva. En les últimes dècades, s'han obtingut grans avenços en relació amb l'augment de l'esperança de vida i la reducció d'algunes de les causes de mort més comunes relacionades amb la mortalitat infantil i materna, però per assolir la fita d'aquest Objectiu, que estableix que en 2030 hi hagi menys de 70 morts, s'haurà de millorar l'assistència qualificada en els parts. Així mateix, per assolir l'objectiu de reduir les morts prematures per malalties no transmissibles en un terç per 2030 es requerirà aplicar tecnologies més eficaces de combustibles nets per cuinar i educació sobre els riscos del tabac.

Calen moltes més iniciatives per eradicar completament una àmplia gamma de malalties i per fer front a nombroses i variades qüestions persistents i emergents relatives a la salut. Si ens centrem en proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, millorar el sanejament i la higiene, augmentar l'accés als serveis mèdics i proveir més consells sobre com reduir la contaminació ambiental, aconseguirem progressos significatius en ajudar a salvar les vides de milions de persones.