Els oceans del món -el seu temperatura, química, corrents i vida- mouen sistemes que fan que la Terra sigui habitable per a la humanitat. Les nostres precipitacions, l'aigua potable, el clima, el temps, les costes, gran part dels nostres aliments i fins i tot l'oxigen de l'aire que respirem provenen, en última instància de la mar i són regulats per aquest. Històricament, els oceans i els mars han estat lleres vitals del comerç i el transport.

La gestió prudent d'aquest recurs essencial és una característica clau del futur sostenible. No obstant això, en l'actualitat, hi ha un continu deteriorament de les aigües costaneres, a causa de la contaminació i l'acidificació dels oceans, que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat, i que també està afectant negativament la pesca de petita escala.

Les àrees marines protegides han de ser administrades de manera efectiva, comptar amb recursos suficients i regulacions que ajudin a reduir la sobrepesca, la contaminació marina i l'acidificació dels oceans.