El  Mapa Estratègic de Soroll (MES), el Mapa de Capacitat Acústica (MCA) i el Pla d'Acció per a la Reducció del Soroll (PRS) són les tres principals eines  de gestió ambiental del soroll. 

El Mapa Estratègic de Soroll (MES) - reflexa la realitat acústica ambiental de la ciutat en els diferents trams d'exposició al nivell sonor.  
 

El Mapa de Capacitat Acústica (MCA) - és l'eina de planejament que estableix la qualificació acústica del territori, en funció de la qual s'admetrà un major o menor impacte acústic de les activitats i les infraestructures.
De la comparació dels nivells sonors existents amb el planejament definit en el mapa de capacitat acústica es poden detectar les zones on hi ha superació dels objectius de qualitat acústica. 

                                              
El Pla d'acció per a la Reducció del Soroll ,  aprovat al ple de maig de 2022, determina els objectius de qualitat acústica a complir i les actuacions a realitzar fins el 2023. 

El mes d'agost del 2014,  l'Ajuntament de Terrassa en Ple va aprovar el Pla de reducció de soroll fase 2 de Terrassa, que inclou el Mapa de Capacitat Acústica i el Mapa Estratègic de Sorolls i el mes de juny de 2021 es va aprovar el Mapa Estratègic de Sorolls fase 3. 

Documentació: 

Podeu consultar també l'Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions - Octubre 2018