El perquè d'un pla director de l'esport

L'any 2006 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa que definia i exposava les necessitats d'actuacions en els diferents equipaments esportius existents a la ciutat així com les propostes de noves actuacions en l'atenció de la demanda de serveis esportius.

A l'actualitat, amb prop de 220.000 habitants i amb un augment de la demanda de serveis esportius es fa necessari definir, revisar i proposar noves línies d'actuació municipal i no només en l'àmbit d'equipaments esportius sinó també amb el conjunt d'accions que puguin incidir en una major participació i implicació de la ciutadania en la pràctica de l'exercici físic, activitat esportiva i esport.

Pla Director de l'Esport