EL PERQUÈ D'UN PLA DIRECTOR DE L'ESPORT

L'any 2006 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa
que definia i exposava les necessitats d'actuacions en els diferents equipaments esportius
existents a la ciutat així com les propostes de noves actuacions en l'atenció de la demanda de
serveis esportius.


A l'actualitat, amb prop de 220.000 habitants i amb un augment de la demanda de serveis
esportius es fa necessari definir, revisar i proposar noves línies d'actuació municipal i no
només en l'àmbit d'equipaments esportius sinó també amb el conjunt d'accions que puguin
incidir en una major participació i implicació de la ciutadania en la pràctica de l'exercici
físic, activitat esportiva i esport.

Pla Director de l'Esport