Centre de Serveis de Proximitat a les empreses els Bellots
 

L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei de Promoció Industrial, desplega les actuacions orientades a la millora de la competitivitat de la industria i els Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), amb la posada en marxa de les accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa.

El Pla ha evolucionat des de la seva aprovació el 2016 per adaptar-se als nous desafiaments que plantegen les diferents conjuntures que hem viscut en els darrers anys, sempre amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat de la nova indústria i, al mateix temps, generar ocupació de qualitat.

Aquesta evolució s'ha concretat en el desplegament del Pla Estratègic d'Economia Circular i, més recentment, amb el desenvolupament del Pla director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa

La missió del Servei de Promoció Industrial és desenvolupar els continguts i directrius establertes en aquests tres documents clau, que estan alineats amb el Programa de Govern 2023-2027.

Línies de treball

Les línies de treball del Servei de Promoció Industrial  es corresponen amb els objectius marcats per l'Àrea de Promoció Econòmica i Educació i estan alineades amb  els segünts compromisos al programa de govern de 2023-2027:

1. Consolidar i potenciar la competitivitat de les empreses terrassenques: A través del desenvolupament industrial, l'impuls de l'economia circular, la simbiosi industrial, la implantació de plataformes digitals sectorials de col·laboració, així com a través de la captació i la retenció d'activitat econòmica a la ciutat.

 2. Millorar els espais industrials i la gestió dels polígons d´activitat econòmica: Establir plans de millora i dinamització dels polígons relatius als serveis, la mobilitat i la seva sostenibilitat i la digitalització;  així com donar suport a l'associacionisme empresarial als PAE.

 3. Potenciar les sinergies entre l'Ajuntament i el món empresarial: Facilitant així la millora de la competitivitat de les empreses, la millora dels polígons i l'atracció de noves empreses al territori.

 

Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses (CSPE) Els Bellots

El Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses (CSPE) Els Bellots és des de la seva posta en marxa, el gener de 2024, l'epicentre del desplegament de les accions de política industrial de l'ajuntament, entre elles el Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAE).

El centre està ubicat a la Masia Els Bellots, restaurada integralment per a aquesta funció.

A més d'acollir el servei municipal de Promoció Industrial, el CSPE disposa de diferents espais pensats com a seu de les associacions d'empresaris dels polígons i per facilitar les trobades interempresarials, amb l'objectiu de facilitar encara més la seva consolidació a la ciutat. A més compta amb dos espais reservats a la digitalització i l'aplicació de l'economia circular a l'entorn empresarial de Terrassa.

Contacte

  • 93 739 70 00, extensió 4975, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. durant tot l'any.
  • Correu electrònic: [email protected]

Amb el suport de:

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local:

    

 

Membre de: