L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Promoció Industrial, desplega les accions contingudes al Pla d'Accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa, aprovades pel Ple de l'Ajuntament l'any 2016. Amb el temps, el contingut d'aquest Pla s'ha anat enriquint per donar resposta als nous requeriments que imposen els mercats per millorar competitivament la nova indústria per tal de mantenir i generar ocupació, fet que hem fet amb el desplegament del Pla d'Acció Sectorial de la Indústria 4.0 i, molt més recentment, amb el Pla Estratègic d'Economia Circular i amb el procés de redacció i posterior desenvolupament del Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa.

Actualment, aquests tres documents són els que nodreixen de contingut la missió del Servei de Promoció Industrial, que és treballar per crear les millors condicions possibles perquè la nova indústria terrassenca guanyi en competitivitat.

Aquesta missió s'estructura al voltant de dues àrees de treball:

 

Modernització de polígons:

A través del desplegament d'accions de millora de la competitivitat dels polígons d'activitat econòmica (PAE), s'implementen, entre d'altres, accions relacionades amb el manteniment i la modernització als polígons d'activitat econòmica, l'activació de projectes orientats a l'atracció de inversors i de noves activitats vinculades a la nova indústria terrassenc, així com la gestió en la derivació i seguiment d'incidències als PAE.

 

Consolidació empresarial:

Pel que fa a la millora de la competitivitat de les activitats vinculades a la nova indústria, executem accions orientades a la millora del posicionament, la consolidació i el creixement competitiu a les empreses que pertanyen a cadenes de valor dels negocis vinculats a la nova indústria localitzats a Terrassa. Donem suport a polítiques d'atracció i retenció del talent, així com analitzem i impulsem el desplegament de nous models de gestió empresarials transversals com és el cas de les tecnologies relacionades amb la indústria 4.0, l'economia circular i la simbiosi industrial.

Aquestes línies de treball es corresponen amb els objectius marcats per l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat i estan alineades amb els compromisos següents del Programa de Govern 2019-2023:

1. Consolidar i potenciar la competitivitat de les empreses terrassencs:

A través del desenvolupament industrial, l'impuls de l'economia circular, la simbiosi industrial, la implantació de plataformes digitals sectorials de col·laboració, així com a través de la captació i la retenció d'activitat econòmica a la ciutat.

2. Millorar els espais industrials i la gestió de polígons dactivitat econòmica:

Establir plans de millora i dinamització dels polígons relatius als serveis, la mobilitat i la seva sostenibilitat, així com donar suport a l'associacionisme empresarial als PAE.

3. Potenciar les sinergies entre l'Ajuntament i el món empresarial:

Facilitant així la millora de la competitivitat de les empreses, la millora dels polígons i l'atracció de noves empreses al territori.

Amb el suport de:

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local:

    

 

Membre de: