Què són?

Són un canal a disposició de la ciutadania per presentar al Ple una proposta, d'especial rellevància i interès ciutadà en matèries d'àmbit local, i debatre-la, i que els grups municipals la votin.

 

Qui pot fer la proposta?

  • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
  • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
  • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 

Més informació