Què són?

Són les propostes d'acord que es sotmeten al Ple Municipal com un punt de l'ordre del dia, a iniciativa de la ciutadania, sobre un assumpte d'especial rellevància i interès ciutadà en matèries d'àmbit local.

L'article 11 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden presentar propostes ciutadanes en el Ple Municipal.

 

Qui pot fer la proposta?

  • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
  • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
  • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 

Més informació