La Policia Municipal de Terrassa i l'Associació BiciTerrassa Club (Biter) han actualitzat el protocol per a la prevenció i resolució de situacions d'assetjament a persones ciclistes signat l'any 2016, ampliant-lo a partir d'ara a persones usuàries de VMP (vehicles de mobilitat personal).

L'objectiu del protocol és sensibilitzar sobre la normalització de l'ús de la bicicleta i el VMP i assolir la convivència pacífica dels diferents sistemes de mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat.

En aquest sentit, el protocol defineix aquelles conductes d'assetjament que suposen infraccions lleus, greus o molt greus i estableix un procediment d'actuació per fer-hi front. Així doncs, la persona ciclista o persona usuària de VMP afectada per una situació d'assetjament pot contactar amb l'associació Biter, que recollirà la informació i l'enviarà a la Policia Municipal perquè un agent contacti amb la persona assetjadora amb la voluntat d'exercir una tasca pedagògica i de sensibilització.

Protocol per a la prevenció i resolució de situacions d'assetjament a ciclistes i usuaris de VMP

 

Formulari per denunciar una situació d'assetjament