• Informació general sobre la seguretat i els riscos de productes i serveis que es troben en el mercat i sobre els drets i deures com a persona consumidora
  • Atenció de consultes i assessorament tècnic - jurídic a les consultes que es poden fer sobre temes relacionats amb el consum
  • Tramitació de denúncies, queixes, reclamacions i sol·licituds de mediació i arbitratge
  • Es facilita documentació i material complementari a qui ho sol·liciti
  • Educació per al consum a les escoles i formació per a persones adultes

Si sou persones consumidores i usuàries, quan compreu un producte o contracteu un servei teniu dret a:

  • La protecció contra els riscos que puguin afectar a la salut o a la seguretat
  • La protecció als interessos econòmics i socials
  • La indemnització pels danys i la reparació dels perjudicis oferts
  • La informació de l'educació en matèria de consum
  • La representació, la consulta  i la participació
  • La protecció dels drets amb procediments eficaços, en especial davant situacions d'inferioritat, subordinació i indefensió

Podeu reclamar quan no es respectin els vostres drets i vulgueu que us retornin determinades quantitats, que es compleixi o s'anul·li un contracte o un deute, o quan exigiu la reparació d'un dany sofert.