L'Ajuntament de Terrassa ha implantat un sistema de tarifació social que comporta que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos, seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).

Aquest sistema contempla diferents trams de nivell de renda i altres condicionants que poden influir en el tram que s'aplica a cada família. A cada tram li correspon una tarifa diferent dels serveis prestats per les escoles municipals.

Consulteu aquí tota la informació sobre la tarifació social

Consulteu el simulador de preus segons tarifació social de l'Escola Municipal d'Art i Disseny

Tràmit on sol·licitar els tractaments específics per al càlcul del tram de tarifació social

 

Les tarifes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa pel curs 2023-24, en funció dels diferents trams del sistema de tarifació social, seran les següents (clic per engradir):

Clic per engrandir

Condicions específiques del centre

 • L'alumnat que obtingui matrícula d'honor en les seves qualificacions de final de curs, no abonarà les taxes de l'assignatura equivalent en el curs següent.
   
 • A l'alumnat de les poblacions d'Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, Castellbisbal, Rellinars, Sant Quirze del Vallès, Matadepera i Rubí, se li aplicarà aquesta taxa incrementada en un 5%. L'alumnat de fora de Terrassa i d'aquestes poblacions serà considerat "no resident" i se li aplicarà un 10% d'increment en el preu del curs.
   
 • Les quotes es faran efectives durant la segona quinzena del mes d'octubre a maig, ambdós inclosos.
 • En cas que un/a alumne/a del centre es doni de baixa, aquesta tindrà efectes a la quota següent. Cal, doncs, notificar la possible baixa a la Secretaria del centre abans de l'inici de cada mes.
 • En els cursos d'ensenyament no reglats propis de l'escola i de durada anual es podran fer matrícules trimestrals que tindran una taxa del 33,33% del cost del curs sencer.
 • Quan, per necessitats de programació, una assignatura es vegi reduïda o ampliada en el seu nombre d'hores lectives o incrementi o disminueixi el seu nombre d'alumnes per classe, la taxa es reduirà o ampliarà de manera proporcional.
 • En el cas que s'estableixi un conveni de col·laboració entre el Servei d'Educació i una institució universitària, els/les estudiants tindran una bonificació del 20% en les activitats del centre que s'hagin programat per acord de les parts.