El reagrupament familiar és el procés que inicia una persona estrangera (amb autorització de residència i treball) per tal de reunificar els membres familiars de primer grau que es troben en un país extracomunitari.

Informe d'adequació de l'habitatge

Per iniciar el tràmit de reagrupament familiar o renovar l'autorització de residència de persones reagrupades, cal sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania  gestiona aquest tràmit a partir d'una proposta elaborada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe d'adequació de l'habitatge1, des de l'Ajuntament de Terrassa es realitza una visita al domicili per comprovar si es compleixen les condiciones d'habitabilitat requerides per al reagrupament. 

  1. S'aconsella la presentació d'un pen drive amb tota la documentació d'aquest tràmit que serà descarregada i digitalitzada pel personal de l'oficina d'atenció al ciutadà al mateix moment.

*Davant l'excepcionalitat del context actual d'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020 de 14  de març i davant la impossibilitat actual d'inspeccionar personalment els habitatges, les persones sol·licitants hauran de presentar els següents documents: 

  • Cèdula d'habitabilitat obtinguda amb posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d'octubre.
  • Declaració responsable signada per la persona sol·licitant. 
  • Breu reportatge gràfic de les dependencies i distribució dels habitatges (3 o 4 fotografies digitals)

Hi ha dos tipus d'Informe d'adequació de l'habitatge:

Model Inf01 

Model Inf04

Qui pot sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge?

Les persones estrangeres extracomunitàries majors d'edat que disposin d'autorització de residència renovada i estiguin empadronades a Terrassa.

A més, en el cas de l'INF04 cal que hi hagi un canvi de domicili respecte del que es va acreditar en el moment del reagrupament.

Com es pot sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge?

On es pot trobar més informació?

  • Des del Servei de Ciutadania s'ofereixen sessions grupals d'assessorament especialitzat sobre aquest procediment en col·laboració amb CITE i AMIC. Per més informació, podeu contactar amb el Servei de Ciutadania.
  • Assessorament individual a càrrec de 
  • CITE  - CCOO

Tlf. 93 780 75 62

Correu electrònic: [email protected]

  • AMIC - UGT

Tlf. 93 304 68 41

Correu electrònic: [email protected]