Què és?
El Registre Municipal de Participació de la Ciutadania és una base de dades de col·lectius i persones interessades en la participació ciutadana.

L'Ajuntament de Terrassa fa servir aquest registre a l'hora d'escollir membres per formar els diferents Consells i Comissions de processos participatius mitjançant una tria aleatòria.

És imprescindible la inscripció en aquest registre per als col·lectius que vulguin realitzar intervencions al Ple Municipal o a les Comissions Municipals Informatives, d'Estudi o de Consulta, o formar part dels Consells Municipals de Participació.

Les persones inscrites al registre, si així ho indiquen en la seva inscripció, rebran informació per correu electrònic sobre els temes de participació que es treballin des de l'Ajuntament.

 

Qui pot sol·licitar la inscripció al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania?
Es poden inscriure tots els ciutadans i totes les ciutadanes majors de setze anys i els col·lectius no constituïts en entitat que expressin el seu interès i que manifestin la seva voluntat de participar o col·laborar en algun dels òrgans o mecanismes de participació municipal i/o en processos participatius que pugui organitzar l'Ajuntament de Terrassa.

 

Com es pot sol·licitar?
Les inscripcions es poden fer telemàticament a través del tràmit a la seu electrònica o de forma presencial mitjançant l'imprès específic d'inscripció per a persona individual o l'imprés específic d'inscripció per a col·lectiu.

 

Llistat de col·lectius inscrits al Registre Municipal de Participació Ciutadana

Més informació
El Registre de Participació de la Ciutadania està regulat a l'art. 38 del Reglament de Participació Ciutadana.

Trobareu més informació a la fitxa del tràmit de la seu electrònica.