Al Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa corresponent al mes de juliol del 2016, es va aprovar definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana; un reglament fet de manera participada per les entitats i la ciutadania.

El seu contingut respon al convenciment que és imprescindible governar buscant la implicació de la ciutadania, i dels diferents actors de la ciutat, a l'hora d'avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques,

L'objectiu del Reglament és millorar la qualitat democràtica a la nostra ciutat, i això només és possible amb la cooperació ciutadana, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques amb la ciutadania.

Avancem cap a una participació real i efectiva de la ciutadania; avancem cap a una Terrassa profundament democràtica, plural i participativa.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió de data 31 de gener de 2020, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar la modificació de l'article 31.4 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Reglament de Participació Ciutadana vigent

Guia Pràctica del Reglament de Participació Ciutadana

 

Comissió d'Impuls i Seguiment del desplegament del Reglament Municipal de Participació Ciutadana

En data 25 d'abril de 2018 es va posar en marxa el procés de selecció de les entitats que formaran part de la Comissió d'Impuls i Seguiment del Desplegament del Reglament Municipal de Participació Ciutadana de Terrassa.

L'objectiu d'aquesta comissió serà impulsar les accions previstes en el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i revisar els aspectes que cal millorar o modificar; així com proposar accions per a la millora de les polítiques de participació de la ciutat.

 

Aquesta comissió estarà formada per:

  • La presidència: el regidor o regidora competent en matèria de participació.
  • 1 representant de cada un dels diferents grups polítics municipals.
  • Un màxim de 6 representants d'entitats.
  • Un màxim de 6 persones com a ciutadania individual.
  • Personal tècnic municipal dels serveis de Qualitat Democràtica i Transparència i del Programa Territorial.
  • En els grups de treball podran formar part altres entitats i col·lectius de la ciutat, i experts en participació ciutadana.