https://reptes.terrassauniversitaria.cat

Reptes x Terrassa és una nova plataforma digital a través de la qual es planteja aportar solucions a diferents reptes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de salut i benestar, educació de qualitat, ciutats sostenibles, reducció de les desigualtats i igualtat de gènere. Un catàleg de reptes creat a partir de diferents processos participatius impulsats entre la ciutadania i els agents del territori alineats amb els ODS i seguint el full de ruta del programa de govern.

Aquests reptes els hem classificat segons les diferents categories alineades amb els següents ODS:

  • ODS 3. Salut i benestar
  • ODS4. Educació de qualitat
  • ODS 5. Igualtat de gènere
  • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

D'aquesta forma, estudiants universitaris, grups de recerca, empreses, institucions o ciutadania en general podran participar del projecte aportant solucions o nous reptes a través d'aquest portal. Un cop omplert el registre a la pàgina web https://reptes.terrassauniversitaria.cat el Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement contactarà amb la persona que hagi omplert el formulari per vehicular la proposta amb els serveis o agents de la ciutat implicats i poder treballar-la conjuntament. L'evolució de cadascun dels reptes proposats es publicarà de forma periòdica a la mateixa pàgina web.

Aquest catàleg de reptes vincula el treball que es fa a la universitat amb les necessitats reals de la ciutat i de la ciutadania. Es vol aprofitar l'enorme talent existent a l'àmbit universitari i de recerca i posar-lo al servei de la societat. També es busca visibilitzar aquest talent i ajudar-lo a créixer, implicant tots els agents en la solució de les diferents problemàtiques del dia a dia.

Les solucions a aquests reptes també es poden realitzar com a treball de màster o de doctorat, la qual cosa també es puntuarà si el projecte en qüestió es presenta com a treball a la convocatòria de beques de recerca per a estudiants universitaris del campus Terrassa Universitària, que convoca anualment el Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement. A banda de trobar solucions a problemàtiques de ciutat i buscar un impacte social positiu, aquest nou web pretén posar en valor idees innovadores que ajudin a generar activitat econòmica utilitzant la innovació com a paraigües i metodologia de treball.

A més, el projecte vincula els agents tecnològics i universitaris amb el teixit empresarial del territori per generar sinergies de les quals puguin sorgir mentoratges o socis inversors. Amb l'objectiu de fomentar la participació en el projecte, els diferents reptes es difondran i es donaran a conèixer a estudiants i grups de recerca del campus universitari de Terrassa, així com al teixit empresarial i a la ciutadania en general. Així també, els reptes relacionats amb els ODS es publicaran a la plataforma Participa Terrassa https://participa.terrassa.cat/ com a procés participatiu.